Ακαρνανικά Νέα

Την απαρχή μίας νέας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών  με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,  προωθεί ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Το έργο έχει τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0: Η 4η  Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια  Δυτικής Ελλάδας» το οποίο  θα υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία τεσσάρων υπουργείων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGDigit), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού European Institute of Innovation & Technology και της Ακαδημαϊκής και της Ερευνητικής κοινότητας της Περιφέρειας.

Μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα σχεδιαστεί ένας νέος τρόπος συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά και θα δημιουργηθεί ένα ολιστικό μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης για το σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Το έργο έχει προταθεί από την Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλη Σταυριανουδάκη στο γραφείο του Περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο  Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, τόνισε:

«Το έργο είναι πιλοτικό, αλλά εθνικής εμβέλειας καθώς στόχος του είναι να μεταλαμπαδευθεί σε όλες της Περιφέρειες. Σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση να αναπτυχθεί αλλά και να βοηθήσει τον κάθε πολίτη στις συναλλαγές του με τις Δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω ότι σύντομα θα αποδώσει καρπούς στις σημερινές δύσκολες συνθήκες»

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις σημαντικές παρεμβάσεις:

  • Η καταγραφή και ανάλυση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας των Περιφερειών που σχετίζονται με την προσέλκυση και υιοθέτηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι να βρεθούν και να περιοριστούν τα εμπόδια που συναντούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην επαφή τους μέσω των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης.
  • H δημιουργία ενός πλαισίου ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειών μέσω εργαστήριων ανάπτυξης ικανοτήτων υψηλής εξειδίκευσης ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
  • Η ένταξη και αξιοποίηση των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας στην διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης μέσω της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας της Δημόσιας διοίκησης.

Όπως τόνισε και ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης: «Η Δημόσια διοίκηση αποτελεί κομβικό σημείο της μετάβασης στο νέο μοντέλο Κοινωνία 5.0 με την ευζωία των πολιτών να αποτελεί βασικό κοινωνικό στόχο».