Ακαρνανικά Νέα

Στην παρουσίαση του  Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Δυτική Ελλάδα για την περίοδο 2020-2040, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το σχέδιο εστιάζει στις ευκαιρίες και τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, με σύγχρονη, οργανωμένη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των χώρων υποδοχής βιομηχανιών.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει τρεις ημερίδες, μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), στις οποίες θα παρουσιάσει το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Δυτική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

  • Στον Πύργο, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, 11:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Ηλείας.
  • Στην Πάτρα, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, 17:00 στο ξενοδοχείο «My Way».
  • Στο Αγρίνιο, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, 10:00 π.μ. στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,

Στο επίκεντρο των ημερίδων θα βρεθούν οι σύγχρονες προκλήσεις, οι προϋποθέσεις, αλλά και οι ευκαιρίες για την άμεση παραγωγική και οικονομική ανάταξη της Δυτικής Ελλάδας, με σημεία αιχμής τον μεταποιητικό τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία και τα logistics. Επίσης, θα παρουσιαστούν εναλλακτικές περιοχές που ενδείκνυνται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται πως για την προετοιμασία του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, προηγήθηκε έρευνα και μελέτη για όλα τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα που συνθέτουν το πλαίσιο εγκατάστασης των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι στις ημερίδες θα παρουσιαστεί ένα ορθολογικό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα χωρικού εξορθολογισμού για την υποδοχή επενδύσεων.

Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια ισχυρή δέσμευση της Περιφέρειας να καταστεί η δυτική πύλη της Ελλάδας, πύλη ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Οι ημερίδες θα μεταδοθούν απευθείας με live – streaming. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε διαδικτυακά, αλλά και το πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.