Ακαρνανικά Νέα

Ο ρόλος του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα βρεθεί στο επίκεντρο της 3ηςημερίδας που διοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και ο Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας, την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, στις 18:00 στον πολυχώρο Emileon, στο Αγρίνιο.

Πρόκειται για μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας που τίθεται σε λειτουργία έπειτα από την υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, και τον ανάδοχο του έργου. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σκοπός του ΜΣΕ είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς, παρέχοντας μία σειρά υπηρεσιών και καινοτόμων εφοδίων σε κάθε επιχειρηματία αλλά και δυνητικό επενδυτή στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τεκμηριωμένη πληροφόρηση, εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καινοτόμα υλικά, αλλά και με τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, oι επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστήριξης, το οποίο αποτελεί πρωτοποριακή δράση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.pde-mse.gr/

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων και θα μεταδοθεί με live streaming δια των ακολούθων συνδέσμων:

• Youtube ΠΔΕ: https://youtu.be/UC9rTQf46Oo

• Facebook ΠΔΕ:https://www.facebook.com/events/936877606981243