Ακαρνανικά Νέα

Ένα σημαντικό έργο πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνοντας καινοτόμες  πρωτοβουλίες με στόχο την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων. Από την έναρξη της θητείας του (Μάιο του 2020)  έχει συνεδριάσει 22 φορές και έχει έρθει σε επαφή  με ιδιωτικούς φορείς, το Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΠΠ, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο, την Ένωση Ελλήνων Ευρεσιτεχνών Ελλάδος και άλλους φορείς επιδιώκοντας νέες εποικοδομητικές συνεργασίες.

Μια από τις ενέργειες που προχώρησε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή αρχή και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας,Φωκίων Ζαΐμη είναι η σύσταση ενός νέου Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Ελλάδα. Στο νέο Ερευνητικό Κέντρο θα ενταχθούν τρία νέα ινστιτούτα που θα ιδρυθούν με συγκεκριμένη στόχευση για την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της περιοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Επιστήμης Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων, το Ινστιτούτο Ιατρικής Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Πολιτικής της Τεχνολογίας.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το υπό σύσταση Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας μαζί με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της περιοχής θα επιτελέσουν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη ενός νέου και ισχυρού «οικοσυστήματος» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια, ενώ καλούνται να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα περιβάλλον που θα αποτελέσει το σημαντικότερο μοχλό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Ερευνητικό Κέντρο θα έχει πανελλήνια και διεθνή εμβέλεια. Προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής αποτελεί η αξιοποίηση με το καλύτερο δυνατό τρόπο του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και όχι μόνο, ενώ για την ίδρυσή του θα ληφθούν υπόψη τα κενά που υπάρχουν στο ερευνητικό τομέα αλλά και οι προτεραιότητες της RIS (εθνικές και περιφερειακές).

Ταυτόχρονα προτεραιότητα του ΠΣΕΚ είναι η δράση για την «Αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αναφύονται στην κοινωνία κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 αλλά κυρίως στην μετά Covid-19 αναμενόμενη εποχή» που θα προταθεί προς ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της ΠΔE. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και η δημιουργία δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών και προϊόντων, με σκοπό την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αναφύονται στην κοινωνία κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 αλλά κυρίως στην μετά Covid-19 αναμενόμενη εποχή.

Χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί η καινοτομία αποτελεί στοίχημα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, βγήκαν από τη 2η Πανελλήνια Συνάντηση Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 29-30 Ιανουαρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εξεχουσών προσωπικοτήτων από το χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Η έναρξη των εργασιών έγινε στην Κλειτορία Καλαβρύτων ως ένδειξη σεβασμού για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης 1821 και οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με «πλούσιο» σε ιδέες και προτάσεις υλικό για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, στην οποία και συμμετείχε. Ενώ έχει συγκροτηθεί  ομάδα εργασίας για τη μελέτη ερευνητικών προτάσεων καινοτομίας που κατατίθενται στην ΠΔΕ

Ενδιαφέροντα, επίσης, ήταν και τα θέματα που συζητήθηκαν στην ημερίδα με θέμα: «Η Ευρεσιτεχνία σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Δυνατότητες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και αφορούσαν την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος ήταν η στήριξη της ευρεσιτεχνίας ως εργαλείο παραγωγής υπεραξίας και η ενημέρωση του ευρέως κοινού για θέματα όπως το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των εφευρέσεων.

Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη και τον Αντιπρύτανη Καινοτομίας του Διεπιστημονικού Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου NOVA της Λισαβόνας, καθηγητή, Rui Pedro Julião, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στη Λισαβόνα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος, η εμβάθυνση της συνεργασίας της ΠΔΕ με το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, η ανταλλαγή ιδεών και η μελέτη βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη των οικοσυστημάτων καινοτομίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται επίσης η συνάντηση με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.