Ακαρνανικά Νέα

Πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα καταβάλουν το 50% του φόρου ακινήτων – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις.

«Κουρεμένο» κατά 50% ή ακόμα και μηδενικό θα είναι το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ που θα λάβουν πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι διαδικασίες για την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του φόρου ακινήτων ολοκληρώνονται και σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ θα αναρτηθούν το Σαββατοκύριακο 6-7 Απριλίου 2024.

Ο νέος λογαριασμός θα φτάσει σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και θα πρέπει να εξοφληθεί σε 11 μηνιαίες δόσεις με την προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης να λήγει στις 30 Απριλίου 2024.

Ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένος κατά 50% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Επίσης από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα περιοχές.

newsbeast