Ακαρνανικά Νέα

Εν αναμονή των εξετάσεων σε Γυμνάσια κ Λύκεια θεώρησα απαραίτητο να γράψω δυο λόγια για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τα οφέλη του.

Για τους μαθητές Α και Β λυκείου θα πρότεινα να κάνουν το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού με σκοπό να επιλέξουν εύκολα και με σιγουριά κατεύθυνση στο λύκειο. Το Τεστ θα συνδυάσει τα ενδιαφέροντα του παιδιού με τις σχολές.

Για τους μαθητές Γ λυκείου θα σύστηνα την επικοινωνία με τον σύμβουλο προσανατολισμού για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Είναι σημαντικό κάθε μαθητής να είναι ενήμερος για:
Τις σχολές που μπορεί να δηλώσει
Τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε τμήματος
Τις μελλοντικές προοπτικές κάθε επαγγέλματος.