Ακαρνανικά Νέα

Στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες συμμετείχαν 52 εκπρόσωποι Δήμων. Ο Δήμος μας εκπροσωπήθηκε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Καλαντζή Ανδρέα .

Στη συνέλευση αναφέρθηκε η προώθηση προγραμμάτων για την ορθή χρήση νερού από το Ταμείο Ανάκαμψης .Τα έργα και οι δράσεις ορθολογικής διαχείρισης του νερού και της Περιβαλλοντικής Προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 από το ΥΠΕΝ .

Έγινε η προαναγγελία νέων επιδοτουμένων δράσεων εξοικονόμησης νερού, για δημόσια κτίρια στα πρότυπα των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης , καθώς και η προώθηση πολιτικών ποιοτικής και ποσοτική προστασίας του υδατικού στοιχείου σε λίμνες,ποτάμια και λιμνοθάλασσες.

Εκ του Δημου