Ακαρνανικά Νέα

Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου ενώ η αποσφράγιση των προσφορών από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος θα γίνει τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 του μήνα.

Σε δημοπράτηση βγήκε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Το νέο στάδιο αποτελεί το όνειρο των οπαδών των “πρασίνων” όμως σχετίζεται και με την διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Αλεξάνδρας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Αθηναίων. Tη δημοπράτηση του έργου είχε προαναγγείλει προ ημερών ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 123 εκατ. ευρώ (99,19 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου ενώ η αποσφράγιση των προσφορών από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος θα γίνει τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 του μήνα. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής.

Το έργο χρηματοδοτείται για ποσό 115 εκατ.ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ένα από τα μεγαλύτερα αναλογικά ποσά που δίδεται για τη δημιουργία μιας υποδομής) και για ποσό 8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ουσιαστικά το ΠΔΕ θα καλύψει την κατασκευή του γηπέδου και το Ταμείο Ανάκαμψης την αστική ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής περιοχής Βοτανικού /Ελαιώνα – Έργα διαμόρφωσης πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή του Ελαιώνα.

Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 36 μήνες. Πρακτικά ο μεγάλος στόχος είναι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να λειτουργήσει το 2026 για τη σεζόν 2026-2027. Στον διαγωνισμό αναμένεται να κατέβουν οι μεγάλοι όμιλοι της χώρας, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η τυχόν συμμετοχή και εταιρειών εκτός συνόρων.

Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων και αποτελεί μέρος της Διπλής Ανάπλασης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθούν επιπρόσθετα και δύο ακόμα έργα που σχετίζονται με τη δημιουργία υποδομών δικτύων (δρόμοι, πεζόδρομοι, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση κ.α.) αλλά και με τη γενική ανάπλαση της περιοχής της παρέμβασης.

Στο έργο περιλαμβάνεται και ποσό 3 εκατ. ευρώ ως προαίρεση για την κατασκευή πεζογέφυρας προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου

Η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ».

Για την κατασκευή του υπόψη έργου θα ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενες λειτουργικές απαιτήσεις και οι ισχύουσες προδιαγραφές.

Επίσης, το έργο υπάγεται σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ.

Συνοπτικά τα προς μελέτη και κατασκευή έργα της σύμβασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ» είναι:

 • Το γήπεδο αυτό καθαυτό (θεμελίωση, σκυροδέματα κλπ)
 • Ο αρχιτεκτονικός και όχι μόνο εξοπλισμός του γηπέδου (στέγαστρο, περιμετρικό κέλυφος κλπ).
 • Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του γηπέδου (ύδρευση, αποχέτευση, ασθενή και ισχυρά ρεύματα, λοιπός ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ)
 • Η κατασκευή της οδού πρόσβασης (ανοιχτό τμήμα και cut&cover με όλον τον εξοπλισμό τους), προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης του γηπέδου, καθώς και ορισμένες προσβάσεις στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου
 • Οι τυχόν αναγκαίες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο Αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

 • Οι περαιτέρω έρευνες και μελέτες προκειμένου ο Ανάδοχος να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, να συμπληρώσει όσες έρευνες / μελέτες χρήζουν ολοκλήρωσης και να συντάξει την Οριστική Μελέτη και τη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Μελετών και Ερευνών Έργου (ΚΜΕ) και των συμβατικών τευχών της Υπηρεσίας καθώς και τη Μελέτη Τεχνικής Προσφοράς του.
 • Ο εντοπισμός, η καταγραφή, η ανάλυση και η διαχείριση των κινδύνων του Έργου, καθώς και όλες οι σχετικές εργασίες σε επίπεδο Μελέτης και Κατασκευής για την αντιμετώπισή τους.
 • Οι όποιες προσαρμογές κατά την εκπόνηση των διαφόρων σταδίων μελετών απαιτηθούν, λόγω διαφοράς μεταξύ των προβλεπόμενων συνθηκών και των πραγματικών συνθηκών κατασκευής του Έργου.
 • Η γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση του Έργου
 • Λοιπές εργασίες:
 • – Διερεύνηση κάθε είδους υφιστάμενων συνθηκών που δεν περιγράφηκαν ανωτέρω όπως αστικών, περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών, κυκλοφοριακών, χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την κατασκευή και λειτουργία του.
 • – Έκδοση κάθε είδους αδειών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τήρηση των προϋποθέσεων αναφορικά με τα Αρχιτεκτονικά και τα Στατικά του άρθρου 11.1 της οικείας Διακήρυξης είναι υποχρεωτική.

news247