Ακαρνανικά Νέα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απομάκρυνσης του αμιάντου στο Στρατόπεδο του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Εξειδικευμένο συνεργείο ανέλαβε το έργο αυτό το οποίο αποτελεί ένα από τα βήματα για τη δημιουργία του Διοικητηρίου στο χώρο μετά την παραχώρηση του Στρατοπέδου από το ΤΕΘΑ στην Περιφέρεια.

Προηγήθηκε με την έγκριση των σχετικών μελετών από το ΚΑΣ και τον καθαρισμό του χώρου, ενώ μετά την απομάκρυνση των ελενίτ θα ακολουθήσει των κτιρίων που δεν κρίθηκαν διατηρητέα.

kanalakiNews.gr