Ακαρνανικά Νέα

Στην ημερίδα για το έργο ”Φύλακες της Φύσης, Ενεργοί Πολίτες για την Αειφόρο Διαχείριση και Διαφύλαξη Προστατευόμενων Περιοχών”, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού, στα πλαίσια του προγράμματος Active citizens fund, υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Στόχος του έργου είναι η διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως των περιοχών εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες λόγω της μεγάλης οικολογικής τους αξίας.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων διέπεται στη χώρα μας από ένα κυκεώνα νομοθετημάτων και κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, δυσκολεύοντας όλους του φορείς, θεσμικούς και μη, στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων.

Δεν παρέλειψε επίσης να αναφέρει τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλλει τη τελευταία διετία η Περιφερειακή Αρχή, μεταξύ άλλων:

  • Την επιτυχή  ένταξη του μεγάλου περιβαλλοντικού έργου που αφορά τη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού- Μεσολογγίου ύψους 21,4 εκατ. ευρώ
  • Την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας, όπου δίνεται η δυνατότητα συνεχούς ροής πληροφοριών για εντοπισμό σημείων περιβαλλοντικής μόλυνσης, ιδίως σε υδάτινα συστήματα.
  • Την  εκτέλεση του προγράμματος Παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης των ΧΥΤΑ/Υ  και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, προϋπολογισμού 375.000 ευρώ, πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ανανεωθεί για άλλα δύο χρόνια.
  • Την αύξηση των σημείων ελέγχου σε ποτάμια, καθώς και την αύξηση των περιβαλλοντικών ελέγχων.
  • Την έκδοση επιστημονικής έκθεσης για την περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου χώρου το Ιονίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  • Την καθιέρωση ουσιαστικής συνεργασίας με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή Περιφερειών για θέματα διαχείρισης υδάτων.
  • Την υλοποίηση 19 Τοπικών Σχεδίων για την Κλιματική Αλλαγή, ένα για κάθε Δήμο της Περιφέρειας, επίτευγμα που αποτελεί μοναδικό στη χώρα.

Επίσης, ο κ. Δημητρογιάννης γνωστοποίησε στους παρισταμένους, ότι ενόψει του νέου ΕΣΠΑ, και ύστερα από εντατική προεργασία των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, έχουν προταθεί έργα και δράσεις ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, που αφορούν δράσεις εποπτείας υδάτων, καθορισμό και χωροθέτηση υπόγειων υδάτων που εμφανίζουν υφαλμύρινση, εμπλουτισμό υδάτινων συστημάτων, καθώς και προσδιορισμό στάθμης και διακύμανσης των φυσικών λιμνών της Περιφέρειας.

Όλοι οι παριστάμενοι της ημερίδας συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργειών και μια ολιστική διαχείριση για την προστασία και διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, όπως και την εφαρμογή δράσεων επιχειρησιακού χαρακτήρα.