Ακαρνανικά Νέα

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

       ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1 Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 25 ΩΡΕΣ
2 Βασικά Ιταλικά (Α1) 50 ΩΡΕΣ
3 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 ΩΡΕΣ
4 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 ΩΡΕΣ
5 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50 ΩΡΕΣ
6 Συμβουλευτική με εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25 ΩΡΕΣ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Τα παραπάνω τμήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης (εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.aktiovonitsa.gov.gr/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2643023153

Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Αγίου Σπυρίδωνος, Βόνιτσα

Email: [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.