Ακαρνανικά Νέα

Ανοικτή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Σωματείου «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα  19:00στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου ΙΑΝΟΣ, στην Μαρίνα Λευκάδας, για τα Μέλη του ΣΙΤΕΣΑΠ, και είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 Οι τοπικές Ανοικτές Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΙΤΕΣΑΠ, και πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές όπου είναι ανεπτυγμένη η δραστηριότητα του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους αναψυχής, για αμεσότερη ενημέρωση των μελών.

Θα γίνει αναφορά στην προηγούμενη περίοδο και στις προοπτικές και προβληματισμούς για την ερχόμενη περίοδο, θα περιγραφούν οι, σε εξέλιξη,  δράσεις του ΣΙΤΕΣΑΠ για τους επόμενους μήνες, και θα ακολουθήσει συζήτηση (δικαίωμα παρέμβασης έχουν μόνον τα μέλη του ΣΙΤΕΣΑΠ).

Ο ΣΙΤΕΣΑΠ είναι το επαγγελματικό Σωματείο του κλάδου του τουριστικού επαγγελματικού σκάφους – γιώτινγκ – δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε όλη την παράκτια και  νησιωτική Ελλάδα, εκτιμάται ότι συνεισφέρει περίπου το 1,3% του ΑΕΠ της χώρας, και επηρεάζει περισσότερα από 50 επαγγέλματα. Στοιχεία για το Σωματείο επισυνάπτονται.

Οι τοπικές ανοικτές συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΙΤΕΣΑΠ σκοπό έχουν να υπάρχει και η άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του σωματείου όπως και για την καταγραφή των τοπικών και γενικότερων θεμάτων ενδιαφέροντος των μελών, και να εξετάζονται και οι τοπικές ιδιαιτερότητες και προοπτικές για την ανάπτυξη της δραστηριότητας του επαγγελματικού σκάφους αναψυχής.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΙΤΕΣΑΠ