Ακαρνανικά Νέα

Με απόφαση του δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας, που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», διαπιστώνεται η αδυναμία λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από το υπάρχον προσωπικό στον δήμο και αποφασίζεται η ανάθεση του σχετικού έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.

Η απόφαση του κ. Αποστολάκη, αναφέρει συγκεκριμένα:

«1. Διαπιστώνουμε την αδυναμία λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας από το υφιστάμενο προσωπικό, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

2. Αποφασίζουμε την ανάγκη της ανάθεσης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, ο οποίος διαθέτει σχετικούς εμπειρογνώμονες – Εσωτερικούς Ελεγκτές που
πληρούν τις προϋποθέσεις.
Για να καταστεί αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος, η προαναφερομένη ανάθεση είναι αναγκαία αφενός για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της ΜΕΕ αφετέρου για την υποστήριξη και ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του ώστε να επιτευχθεί η μακροχρόνια αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του δήμου.

Για την εν θέματι ανάθεση παροχής υπηρεσιών έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ εξόδων 10-6117.001 π/υ ο.ε. 2022 και 2023 του Δήμου μας, ύψους 24.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

agriniopress