Ακαρνανικά Νέα

Στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Μεδεώνος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.

Η ανακοινωση:

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος.»

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στην Κατούνα του πρώην Δήμου Μεδεώνος, σύμφωνα με την αρίθ. 44/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο σχετικά με θέματα που αφορούν την Δ.Ε. Μεδεώνος.
 1. Ψήφισμα επί της αναγγελίας του θανάτου του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Κωνσταντίνου Γεροκωστόπουλου. (Εισηγητής Δήμαρχος)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (αποδοχή ένταξης της πράξης αναβάθμιση συστήματος λιμνοθάλασσας Μυρταρίου 783.160,00 €) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας από τους Πόρους έτους 2022 – μηνός έτους 2022 -κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 25.995,95€) (Εισηγητής κ.
  Βίτσας Δημήτριος)
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού /Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (αποδοχή ένταξης της πράξης εκσυγχρονισμός οδών πρόσβασης ΔΕ Παλαίρου 1.000.000,00 €) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού /Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (αποδοχή ένταξης της πράξης αγροτική οδοποιία Μοναστηράκι 500.000,00 €) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ως προς τον ΠΥ του έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΡΥΦΟΥ, ΑΧΥΡΩΝ, ΘΥΡΡΕΙΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 7. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 8. Περί δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ανά κατηγορία έργων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας κλήρωσης. (Εισηγητής κ. Μυλωνίδης Ευθύμιος)
 9. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 10. Περί επιχορήγησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, βάσει του άρθρου 202 παρ. 1 του ΚΔΚ. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 11. Περί έγκρισης του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας», με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1η έκδοση). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
 12. Περί έγκρισης του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας», με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
 13. Περί έγκρισης του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας», με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.