Ακαρνανικά Νέα

Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αρχαία Ωλένεια» στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που  ασχολείται αποκλειστικά με την προώθηση στην αγορά ελιών και ελαιολάδου που παράγονται στον Δήμο Μεσολογγίου επισκέφθηκε την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος. 

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Στέφανος Γαντζούδης, ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί, επισημαίνοντας: «Ο αγροτικός συνεταιρισμός έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την προμήθεια του καταναλωτή με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας», όπως ο ίδιος ανέφερε αποτελείται από 21 παραγωγούς στους οποίους παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες απαραίτητες για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ενώ αναλαμβάνει την προμήθεια τους με όλα τα απαραίτητα γεωργικά εφόδια.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε την προτροπή του το παράδειγμα του αγροτικού συνεταιρισμού να το ακολουθήσουν και άλλοι ενεργοί αγρότες. Πρόσθεσε ότι το αγροτικό μέλλον ανήκει στους οργανωμένους παραγωγούς και πρόσθεσε: «Προτεραιότητα όλων θα πρέπει να αποτελεί η ενεργή συμμετοχή σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς. Κερδίζουμε ως περιφέρεια, αυξάνουμε την προστιθέμενη αξία στα προϊόντα  μας, ανταποκρινόμαστε  στις  σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς ακολουθώντας το πλαίσιο των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας».

Στην συνάντηση στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού παραβρέθηκαν ακόμα τα μέλη Χρήστος Γαντζούδης, Γιώργος Μιμμής και Αθανάσιος Μπαλτάς