Ακαρνανικά Νέα

Αγαπητοί Συνδημότες .
Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά η απογραφή του πληθυσμού της Ελλάδος, μετά από 10 χρόνια (2011), από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία απαιτεί την συμμετοχή όλων μας.
Κάθε συμπολίτισσα και συμπολίτης μας, μπορεί να αντιληφθεί την σημασία που έχει για τον Δήμο μας η διαδικασία της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών, που διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια στην χώρα μας.Από την απογραφή εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο η χάραξη πολιτικών, έργων και δράσεων στις περιοχές μας για τα επόμενα χρόνια, όσο και το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου μας από τους Κ.Α.Π.
Με τη συμμετοχή μας στην απογραφή δίνουμε τη δυνατότητα στο Δήμο Ακτίου -Βόνιτσας για τα επόμενα δέκα χρόνια, με βάση το αποτέλεσμα που θα προκύψει, να μπορέσει να συνεχίσει να διεκδικεί τα μεγάλα έργα και τις χρηματοδοτήσεις που του αναλογούν και είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.
Φέτος, για πρώτη φορά, εξαιτίας του COVID-19, θα μπορέσουμε να απογραφούμε μόνοι μας, ηλεκτρονικά.
Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε ενεργά στην απογραφή.


Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 / Ελληνική Στατιστική Αρχή
Συμμετέχουμε στην Απογραφή, Στηρίζουμε το μέλλον γιατί ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ.
Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: www.statistics.gr

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αυτοαπογραφής:

  • Ένας Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ αφήνει στην κατοικία σας έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.
  • Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού σας, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxis, μπορεί να επισκεφτεί την ψηφιακή πύλη www.gov.gr και να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
  • Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν από τον Απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

Δήμος Ακτίου -Βόνιτσας.