Ακαρνανικά Νέα

Μια νέα σελίδα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το επιστημονικό της δυναμικό «ανοίγει» μέσα από τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Von Karman. Κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση στις Βρυξέλλες, στην οποίασυμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων του Von Karman που στόχο έχει την έρευνα στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης και της προώθησης.

Μεταξύ άλλων το VKIπροκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και το κόστος γιατους Έλληνες φοιτητές καλύπτει η ΠΔΕ κατόπιν σχετικού συμφώνουσυνεργασίας με το ΥΠΕΘΑ.

«Στη διάρκεια χθεσινής συμμετοχής μου ως εκπρόσωπος της ΠΔΕ αλλά και με
την  ιδιότητα του εθνικού εκπροσώπου – κατόπιν μνημονίου συνεργασίας ΠΔΕμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- μετέφερα τη σημασία συνεργασίας σεερευνητικά προγράμματα μεταξύ του VKI και της ελληνικής επιστημονικήςκοινότητας. Η συμμετοχή μας στο VKI που ειδικεύεται στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, τωνμηχανών εσωτερικής καύσης κλπ αποτελεί ένα νέο δρόμο συνεργασίας γιαερευνητικά προγράμματα αλλά παράλληλα ανοίγει δρόμο και για συνεργασίαμε διεθνείς αεροπορικές εταιρείες και φορείς υψηλής τεχνογνωσίας»,
δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.