Ακαρνανικά Νέα

Η  παράταξή μας τοποθετήθηκε με συλλογική και ομόφωνη απόφαση στο θέμα της εκλογής προέδρου δ.σ., την οποία εξουσιοδοτήθηκε να μεταφέρει το μέλος της παράταξής μας και δημοτικός σύμβουλος Θύμιος Μυλωνίδης, εξαιτίας της απουσίας των υπολοίπων μελών για λόγους ανωτέρας βίας.

Εξηγήσαμε, μάλιστα, πλήρως τη θέση μας με ανακοίνωση την ίδια μέρα, δηλ. θετική ψήφο ως προς το πρόσωπο και πλήρη αντιπαράθεση στην πολιτική της δημοτικής αρχής. Πολιτική κριτική είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη.

Εκ του πονηρού προσπάθειες εκμετάλλευσης της τυχαίας απουσίας μελών μας από ένα δ.σ. για το οποίο δεν είχαμε καμία προηγούμενη ενημέρωση και στο οποίο δεν κρινόταν επί της ουσίας τίποτε, επιστρέφονται στους εμπνευστές τους, με την επισήμανση ότι η λάσπη δεν πιάνει σε ανθρώπους που υπηρετούν τον τόπο και τους πολίτες με καθαρή συνείδηση και συνέπεια ιδεών.

Συκοφαντικοί δε χαρακτηρισμοί που θίγουν την τιμή και την υπόληψή μας, θα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης και θα έχουν την αντιμετώπιση που τους αξίζει.

“ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ”