Ακαρνανικά Νέα

Στο δημοτικό συμβούλιο της 13.04.2021 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η πρόταση της παράταξής μας να μην επεκταθεί η σκανδαλώδης σύμβαση για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως είχε εισηγηθεί η δημοτική αρχή.

Θυμίζουμε, ότι η σύμβαση αυτή είχε υπογραφεί βάσει μελέτης που προέβλεπε να πληρώνουν οι δημότες μας μέσω των ανταποδοτικών τελών αποκομιδή από το Βάτο (που έχει εγκαταλειφθεί από χρόνια) και τη Σκουρτού (που ανήκει σε άλλον Δήμο).

Η σύμβαση δεν τηρήθηκε ποτέ, ούτε ως προς τη συχνότητα της αποκομιδής, ούτε ως προς την πλύση των κάδων, η δε δημοτική αρχή παραδέχθηκε ότι δεν έχει κανέναν μηχανισμό ελέγχου του ιδιώτη.

Το υπέρογκο κόστος έχει οδηγήσει το Δήμο σε μεγάλα δημοτικά τέλη, με επιβάρυνση στους δημότες μας.

Πιστεύουμε ότι ο Δήμος μπορεί και πρέπει να οργανώσει την αποκομιδή των απορριμμάτων με την υπηρεσία καθαριότητας, ιδίως στους σημερινούς καιρούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να γίνεται εξοικονόμηση πόρων, με ωφέλεια του πολίτη.

Άλλωστε, πρόκειται για μια βασική αρμοδιότητα – υπηρεσία του Δήμου προς τους πολίτες του.

Αδυναμία της δημοτικής αρχής να πράξει τα αυτονόητα, συνδέεται με ανικανότητά της και μόνο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η παραίτηση είναι μονόδρομος!

Σ.σ. Οι φωτογραφίες είναι σημερινές από την Πάλαιρο, όπου μέχρι σήμερα (υποτίθεται ότι) εφαρμόζεται η σύμβαση αποκομιδής και απολύμανσης των κάδων από τον ιδιώτη….

«Συμφωνία Ελπίδας»