Ακαρνανικά Νέα

Τα ανοιχτά  αγροτικά ζητήματα και ο σχεδιασμός αρδευτικών έργων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στη Δυτική Ελλάδα απασχόλησαν την συνάντηση που είχε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Θεόδωρο Βασιλόπουλο την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, στο υπουργείο.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες για  ενισχύσεις σε αγροτικά προϊόντα που επλήγησαν από την πανδημία,  καθώς και ο χρηματοδοτικός  σχεδιασμός για μελέτες και έργα στα εγγειοβελτιωτικά δίκτυα  από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Επίσης, ο κ. Οικονόμου ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι μετά τη Λάρισα και την Κρήτη στο πλάνο του υπουργείου, μέχρι τέλος Ιουλίου,  βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την διεξαγωγή  ενημερωτικής ημερίδας  για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)  2021-2027,  μια περιοχή που συμβάλλει αποφασιστικά στην αγροτική οικονομία της χώρας. Οι φορείς του πρωτογενούς τομέα αλλά και οι αγρότες θα ενημερωθούν για τις αλλαγές που θα φέρει η νέα ΚΑΠ όπως ανακατονοµή των ενισχύσεων,  οικονοµικά κίνητρα, εφαρμογή  των αγροπεριβαλλοντικών  προγραµµάτων ανάπτυξης κ.α.