Με την ευκαιρία της έκδοσης της πρόσκλησης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» προς τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών για το έργο: “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην κεντρική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022, συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα, Μιχάλη Σταυριανουδάκη με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Φωκίωνα Ζαΐμη.


Η ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης και η προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με άξονα την Καινοτομία, αποτελούν τους βασικούς στόχους του έργου. Για το σκοπό αυτό, τέσσερα συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων) θα συνεργαστούν μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0.


Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης και επιτάχυνσης των αναγκαίων διαδικασιών που θα επιτρέψουν την επίσπευση της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης αναφέρθηκε στο έργο επισημαίνοντας: «Το έργο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0 θα επιταχύνει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης της Καινοτομίας στη λειτουργία των Περιφερειών και των Δήμων στη χώρα μας. Το έργο είναι πιλοτικό αλλά εθνικής εμβέλειας καθώς στόχος του είναι να αποτελέσει οδηγό για όλες της Περιφέρειες της χώρας στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου συνεργασίας της Δημόσιας Διοίκησης με τούς πολίτες και τις επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο».


Από τη μεριά του ο κ. Ζαΐμης τόνισε ότι: «το έργο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0 θα βελτιώσει σημαντικά στην ένταξη και αξιοποίηση των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας στη διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση».