Ακαρνανικά Νέα

Στα πλαίσια του Εθνικού προγράμματος Etwinning “Περιβάλλον και Αρχαιολογικοί τόποι” οι μαθητές του 1ου Λυκείου Πρέβεζας συναντήθηκαν με τους μαθητές του Λυκείου Βόνιτσας την Πέμπτη 9 Μαρτίου.

Οι μαθητές της Βόνιτσας τους ξενάγησαν στο σχολείο τους, στη συνέχεια έκαναν από κοινού δραστηριότητες στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου Λαΐς της πόλης μας και στο τέλος ανέβηκαν όλοι μαζί στο κάστρο της Βόνιτσας.