Ακαρνανικά Νέα

Ένα ουσιαστικό διάλογο με στόχο, τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) να απορροφηθούν σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα και έμπρακτο αποτέλεσμα, είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης με εκπροσώπους της Ε.Ε.


Πιο αναλυτικά, ο κ. Ζαΐμης συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την εκπρόσωπο της Ε.Ε. για το ΕΚΤ Cristiana Costinescu, deputy head of unit της μονάδας Social Affairs, General for Employment & Inclusion και την Γεωργία Κύρκου.


Ο Αντιπεριφερειάρχης, τόνισε τα εξής: «Με βάση τα αποτελέσματα του παρελθόντος προγράμματος και της αποκτηθείσας εμπειρίας, αλλά κυρίως με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας, πρέπει να αναδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο στήριξης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, των ΑμεΑ, των Ρομά, των μεταναστών και εν γένει των πολιτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και χρήζουν κοινωνικής μέριμνας. Σκοπός μας να μειώσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων από όπου κι αν προέρχονται. Για παράδειγμα, ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για την στήριξη κακοποιημένων ατόμων και παιδιών σε ειδικές δομές. Για να υπάρξει όμως αποτέλεσμα και να γίνει κάτι εποικοδομητικό απαιτείται συνεχή παρακολούθηση και συντονισμένες ενέργειες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μονιμοποιηθεί το προσωπικό που στελεχώνει τέτοιες δομές ώστε αφενός να μην είναι σε εργασιακή αβεβαιότητα αφετέρου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δομών».


Την διαβούλευση, η οποία ήταν πολύωρη, συντόνισε η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ ΠΔΕ, Άλκηστις Σταθοπούλου και επικεντρώθηκε σε τεχνικά θέματα του νέου ΕΣΠΑ και των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Όπως δήλωσε η κ.Σταθοπούλου: «Συζητήσαμε τις δράσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 του ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, το στόχο πολιτικής «τέσσερα» που περιλαμβάνει δράσεις που οδηγούν την επανένταξη ειδικών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη απασχόληση. Ήταν μια αποτελεσματική συζήτηση, τοποθετήθηκαν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι για τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. Πιστεύουμε ότι το Μάρτιο 2022 θα εγκριθεί το πρόγραμμά μας και οι δράσεις που χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΚΤ όσο και εκείνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης».