Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σημερα 20 Ιουλίου 2021 στις 20:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για επιστροφή των οχημάτων ΚΗΙ 9002,ΚΗΙ 9003,ΚΗΙ 9004, ΜΕ 140400 στον ΦΟΔΣΑ 3 ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ με τοποθέτηση πινακίδων στο όνομα και του ΦΟΔΣΑ, και στον καθολικό του διάδοχο που θα προκύψει από την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας. (Εισηγητής κ. Κασόλας Αθανάσιος)

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ