Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 9 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 επί των παρακάτω θεμάτων :

1.- Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και της Στοχοθεσίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής κ. Αδάμης Αθανάσιος)

2. – Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής κ. Αδάμης Αθανάσιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ