Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας την Παρασκευή 28-5-2021 και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα :

1) Τροποποίηση της αριθμ. 310/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας περί Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

2)Τροποποίηση της αριθμ. 3/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας περί Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».

3)Τροποποίηση της αριθμ. 92/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας περί Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

4)Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποδομές ύδρευσης».

5)Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση».

6)Προτεραιοποίηση έργων στο ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

7)Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

-Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την ένταξη στο πρόγραμμα ‘’Αντώνης Τρίτσης ‘’ καθώς και για την εύρυθμη λειτουργιά του Δήμου.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.