Ακαρνανικά Νέα

Το απόγευμα (19:00) της Τετάρτης 31/03 κλήθηκαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, από τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Βόνιτσας, κύριο Χρήστο Χασακή, τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Βόνιτσας.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:

  1. Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση  προτομής του οπλαρχηγού Γεωργίου Βαρνακιώτη στην κοινότητα Βόνιτσας.
  2. Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή και τοποθέτηση  προτομής του οπλαρχηγού Θεόδωρου Γρίβα στην κοινότητα Βόνιτσας.
  3. Αίτηση της Αγγελίδου Αναστασίας για έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου της επί της Οδού Ν. Στράτου.
  4. Αίτηση της Σάλιαρη Χάρις  για έγκριση τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της επί της Οδού Δημοκρατίας 7.