Ακαρνανικά Νέα

Την Πέμπτη 20 Μαΐου στις 15:30 θα συνεδριάσει το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητα Βόνιτσας. Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω: