Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 23 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 επί του παρακάτω θέματος :

  1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ