Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας στις 28-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 επί των παρακάτω θέματων :

 1. Περί ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για εκμίσθωση ή εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022.
 2. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους ως μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3643/2006, για το έτος 2022.
 3. Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020.
 4. Λήψη απόφασης για την επανεκμίσθωση Δημοτικού αγρού εκτάσεως 53,20 στρεμμάτων στη θέση «Ξηρόλακος» της Τ.Κ. Βόνιτσας.
 5. Λήψη απόφασης για την επανεκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην Πάλαιρο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας.
 1. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών (ΚΠΚ) έτους 2021.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (140/2021 & 107/2021 αποφάσεις Δ.Σ).
 4. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  Διανομή
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ