Ακαρνανικά Νέα

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα Παλαίρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλαίρου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Σπύρος Αχείμαστος), σύμφωνα με την αρίθ. 42/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 19 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο & τον Αντιδήμαρχο κ. Βίτσα Δημήτριο, σχετικά με θέματα που αφορούν την Δ.Ε. Παλαίρου.
 1. Λήψη απόφασης για την εκ παραδρομής πληρωμή χρηματικού εντάλματος στο όνομα ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΡΙΣ –ΣΠΥΡ. Ο.Ε. από το ταμείο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 2. Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
 3. Καθορισμός χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα μέσω δημοπρασίας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 4. Καθορισμός χώρων και ανταλλάγματος της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 5. Περί έγκρισης μετακόμισης / συστέγασης του ΚΔΑΠ Ανακτορίου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το υπό διαβούλευση αρ. 42 νομοσχεδίου ΥΠΕΣ και τις τροποποιήσεις που αυτό επιδιώκει στη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων. (Εισηγητής κ. Μασούρας Δημήτριος)
 7. Περί έγκρισης του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας», με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (1η έκδοση). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
 8. Ορισμός μελών για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών –Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.).(Εισηγητής κ Τσακάλης Κων/νος)
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Αποδοχή Χρηματοδότησης 745.000,00 €). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας – (Αποδοχή Χρηματοδότησης 61.699,00 € ΚΔΑΠ). (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) 37.200,00 €) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

12.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

13.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Ιούλιος 2022) (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)

14.Λήψη απόφασης για αλλαγή χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.