Ακαρνανικά Νέα

Συνεδριάζει την Τρίτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας.

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Λάβετε υπόψιν ότι τα δύο πρώτα θέματα έχουν ήδη διευθετηθεί όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της Δ.Κ. Βόνιτσας, κ. Δημάκας