Ακαρνανικά Νέα

Πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες για την συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Ακτίου Βόνιτσας προϋπολογισμού 16.800,00 € με ΦΠΑ.

Η παρούσα μελέτη, αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού δικτύου φωτισμού στην ΔΕ Ανακτορίου και στη ΔΕ Παλαίρου.

Στην Δ.Ε. Ανακτορίου και συγκεκριμένα στην γέφυρα που συνδέει το Πάρκο της Σάλτινης με το Νησάκι της Κουκουμίτσας αντικαταστάθηκαν λόγω φθοράς είκοσι φωτιστικά σποτ GU-10 Φ125 και συνδεθήκαν με το δίκτυο φωτισμού. Επίσης τοποθετήθηκαν 100 λαμπτήρες LED 3W GU 10.

Στην Δ.Ε. Παλαίρου και συγκεκριμένα στη περιοχή Ποταμάκι το δίκτυο φωτισμού είχε υποστεί φθορά είτε λόγω λειτουργίας, είτε από δολιοφθορά και έχρηζε άμεσης συντήρησης και επισκευής.

Τοποθετηθήκαν και συνδέθηκαν με το υπάρχον δίκτυο φωτισμού εξακόσια μέτρα καλωδίου NYY 4X10 mm2 , εξακοσία μέτρα χαλκού, τριακοσία μέτρα σωλήνων όδευσης ΓΕΩΣΑΠ Δ/Τ, πενήντα τεμάχια ακροκιβώτιων ,τριακόσια πενήντα μέτρα καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 και πενήντα φωτιστικά δρόμου LED 36 W.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ