Ακαρνανικά Νέα

Το «High Political Event» του έργου GPP4Growth, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο του Interreg Europe και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στην εκδήλωση συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι εταίροι του προγράμματος (9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον   Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας  Φωκίωνα Ζαΐμη και την προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Μαρία Διαμαντοπούλου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της  ενσωμάτωσης  των κριτηρίων των πράσινων συμβάσεων στις  συμβάσεις  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας,  που προτείνονται από το πρόγραμμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόνισε: «Μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών δρομολογούμε μελέτη για τη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες κτιρίων τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους) και την αντικατάσταση του φωτισμού με νέας  γενιάς  λαμπτήρες  τύπου led. H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις ενέργειες της προκειμένου να βοηθήσει στην ενσωμάτωση συγκεκριμένων οδηγιών για την εφαρμογή της στους δημόσιους φορείς. Θα ακολουθήσουν παρόμοιες δράσεις κεφαλαιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογείται και το επόμενο έργο που είναι το GRASPINNOPLUS. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών για τα προγράμματα ηλεκτρονικών προμηθειών των δημόσιων φορέων, με έμφαση σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτήρια, στην ανάπτυξη της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αυτά τα έργα, καθώς και επικύρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεθόδων και εργαλείων που εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα».

Από την πλευρά της η κ. Διαμαντοπούλου, έκανε μια παρουσίαση με θέμα: «Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Αναλυτικότερα αναφέρθηκε στο σχέδιο δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στην τρίτη δράση  που θα υλοποιηθεί άμεσα από την ΠΔΕ με την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου «ενεργειακή αναβάθμιση διαφωτισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  & συντήρηση για την υποστήριξη της ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».