Ακαρνανικά Νέα


Η ψυχαγωγία συνδυάζεται με τη μάθηση, εισάγοντας τα παιδιά με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο, στο κόσμο της χημείας!

Η διαδραστική παράσταση STAND-UP CHEMISTRY στο σχολείο μας στις 8,9 και 13 Δεκεμβρίου!