Ακαρνανικά Νέα

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι δημιουργούνται τεράστιες προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα για τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας από την πραγματικότητα του αεροδρομίου του Ακτίου. Για παράδειγμα φέτος, το αεροδρόμιο  δέχθηκε πάνω από 700.000 επισκέπτες. Από αυτούς μόνο το 3,5% επισκέφτηκε την περιοχή μας και κατά πλειοψηφία αυτοί ήταν τουρίστες charter κατευθυνόμενοι από τουριστικά γραφεία χωρίς καμιά εικόνα για τις ομορφιές του τόπου μας. Είναι φανερό ότι τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια δεν έχουν σχέδιο αξιοποίησης του μοναδικού αεροδρομίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας ως προσπάθεια προσέλκυσης repeater τουριστών για τα επόμενα χρόνια.

Επίσης είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας BOXmind (2021), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί την τέταρτη πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας και υπολείπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μέσου κοινοτικού όρου (100) με ποσοστό 49%. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε το 2017 στις 12.216 € σημειώνοντας μείωση 25,4% από το επίπεδο του 2008 και αντιστοιχεί στο 74,3% του αντίστοιχου μεγέθους του συνόλου της χώρας. Η νεανική ανεργία ανέρχεται στο 47,7% , η μακροχρόνια στο 76,3% και η γυναικεία ανεργία στο 34,1%.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών που μας ενδιαφέρει και αποτελεί και τον κυρίαρχο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια, αλλά και στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας απασχολώντας το 41% του ενεργού πληθυσμού με αυξητικές τάσεις στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και σταθερό ποσοστό συμβολής στο σχηματισμό του προϊόντος του τομέα στη χώρα με συγκριτικά πλεονεκτήματα να παρουσιάζονται στις μεταφορές, αλλά και στον τουρισμό λόγω της ύπαρξης αξιόλογων φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων στην περιοχή, μέχρι στιγμής η εκμετάλλευση τους είναι ελλιπής. Συμπερασματικά μπορεί να διατυπωθεί ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, χαρακτηρίζεται από χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, υψηλό επίπεδο φτώχειας και μεγάλο ποσοστό μη απασχολησιμότητας του ενεργού πληθυσμού (BOXmind, 2021).

Πιο συγκεκριμένα η Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας και ειδικότερα η Βόνιτσα, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μόνιμος και δυναμικός πόλος τουριστικής έλξης, στο πλαίσιο των συνδυασμένων και εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών, ειδικά όσον αφορά στον εισαγόμενο τουρισμό, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα, από πλευράς κλίματος, γεωγραφικής θέσης και φυσικού πλούτου και συνυπολογίζοντας ότι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη εντάσσεται στους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-27 εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος την έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για τον εισαγόμενο τουρισμό.  Εξαίρεση στην παραπάνω εικόνα αποτελεί η Πάλαιρος στην οποία η άνοδος των δεικτών τουριστικής ανάπτυξης οφείλεται καθαρά σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και χωρίς την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να νοιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί σε σχέση με τους συντελεστές ανάπτυξης των υπολοίπων τουριστικών προορισμών στην Ελλάδα για την φετινή χρονιά και η Πάλαιρος υπολείπεται.    

  • δικτύου διεθνών προδιαγραφών που εξελίσσεται.
  • Η προβολή του Δήμου σε Πανελλαδικό αλλά και Διεθνές επίπεδο μέσα από την ψηφιοποίηση του αλλά και με την συμμετοχή σε στοχευμένες εκθέσεις του εξωτερικού
  • Η δημιουργία της Παλαίρου σε τουριστικό προορισμό με αναπτυξιακή ταυτότητα (brand name) μέσα από διαδικασίες μάρκετινγκ και στρατηγικών εργαλείων που μας προσφέρει το σύγχρονο Διεθνές στρατηγικό περιβάλλον (cookies)
  • Στελέχωση σε συγκεκριμένο τμήμα του Δήμου με επικοινωνιολόγους & διαφημιστές, τουριστικούς πράκτορες, επιχειρηματίες αλλά και ανθρώπους της αγοράς του τουριστικού κλάδου που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος σε άμεση σύνδεση με το αεροδρόμιο του Ακτίου.
  • Δημιουργία μεγάλων event χειμερινών και καλοκαιρινών που θα επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο.

Ο Δήμος μας χρειάζεται επανεκκίνηση, Εμείς μέσα από τον δικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό της επόμενης μέρας για την περιοχή μας λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και στόχος μας είναι να τις αντιστρέψουμε δημιουργικά προς όφελος όλων.

Σώζος Βασίλης

Περιφερειακός Σύμβουλος Δ.Ε.

Υποψήφιος Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας.