Ακαρνανικά Νέα

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, διοργανώνει την τελική διαδικτυακή διάσκεψη αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο: P.A.T.H.: «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υποδομών – Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο της Ιταλίας (Construction Technology Institute, National Research Council of Italy), το Περιφερειακό Πάρκο Ανατολικής Ακτής Τάραντα (Regional Nature Reserves of the Eastern Coast of Taranto) και  το Εθνικό Πάρκο Alta Murgia (National Park of Alta Murgia).

Στόχος του έργου ήταν η τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας της περιοχής. Η δημιουργία των θεματικών  διαδρομών  ενισχύθηκε  από  την ολοκληρωμένη πολυμεσική διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και θα παρουσιαστεί στη διάσκεψη.

Ειδικότερα μέσα από την πλατφόρμα θα παρέχεται η δυνατότητα  στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, να ανακαλύψουν μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code, διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές που επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη ξεχωριστά να περιηγηθεί στις επιλεγμένες διαδρομές (self-guiding tourism).

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 στις 11:00 π.μ.και θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τους ακόλουθους συνδέσμους:

:https://youtu.be/-zD22eZ1LUQ(Ελληνική γλώσσα)
https://youtu.be/YROUSMNDEe8(Αγγλική γλώσσα)

Επίσης θα μεταδοθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και από το κανάλι επικοινωνίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Youtube.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάσκεψη στην ιστοσελίδα του έργου: http://interregpath.eu/?lang=el και την επίσημη σελίδα στο facebook https://www.facebook.com/interregpath/