Ακαρνανικά Νέα

Την προσεχή Τετάρτη ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr, η οποία θα είναι η μοναδική δίοδος για τον πρώτο γύρο αποζημιώσεων-επιχορηγήσεων σε πυρόπληκτα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες.

Τα μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους, κυρίως της Εύβοιας, άρχισαν, όμως, ήδη να «τρέχουν», καθώς τα υπουργεία Οικονομικών κι Εργασίας ενεργοποίησαν τις αναστολές φορολογικών- ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Αποζημιώσεις για Ευβοια

Ειδικότερα, με δύο ξεχωριστές Αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν στους πληγέντες δήμους της Β. Εύβοιας, ορίζονται τα εξής:

· Παρατείνονται μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2022, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας- Αιδηψού, που λήγουν ή έληξαν από 3 Αυγούστου 2021 μέχρι και 3 Φεβρουαρίου 2022.

· Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

· Αναστέλλεται μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 3η Αυγούστου οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η αντίστοιχη Απόφαση του υπουργείου Εργασίας για εργοδότες, επιχειρήσεις και ασφαλισμένους αυτών των δύο δήμων της Β. Εύβοιας, δεν προβλέπει απλώς αναστολή αλλά και ρύθμιση οφειλών. Συγκεκριμένα, πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, ρυθμίζονται ως εξής:

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31 Ιουλίου 2021, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.

β) Αναστέλλεται για έξι μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου 2021, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιλαμβανομένων όσων καθίστανται απαιτητές μετά την ημερομηνία αυτή, προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής που έχουν προκύψει για μη μισθωτούς από εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών εισφορών ή δόσεων από υπαγωγή σε άλλη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του διαστήματος αναστολής. Κατά το χρονικό διάστημα αναστολής δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

γ) Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, η καταβολή τυχόν ασφαλιστικών εισφορών, των οποίων η προθεσμία καταβολής λήγει εντός του ανωτέρω διαστήματος αναστολής, αναστέλλεται, επίσης, για έξι μήνες.

δ) Σε περίπτωση που σε βάρος των παραπάνω προσώπων καταλογιστούν εισφορές που ανάγονται σε απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι το τέλος του εξαμήνου για το οποίο ισχύει η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα προκύψουν από καταγγελία ή από διαφορές εισφορών κατά τον τακτικό έλεγχο, αναστέλλεται για έξι μήνες η καταβολή των καταλογισθεισών εισφορών.

ε) Οι ασφαλιστικές εισφορές- καθυστερούμενες και τρέχουσες- εξοφλούνται, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, σε 12 έως και 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η ανωτέρω εξάμηνη αναστολή. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 50 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου να τύχουν των ρυθμίσεων οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό σχετική αίτηση μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Όσοι υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας, είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αναστέλλεται η σε βάρος τους λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί. Για κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

Αγροτικές αποζημιώσεις

Με διαδικασίες- εξπρές, στο μέτρο του δυνατού, επιδιώκει να κινήσει και ο ΕΛΓΑ τις διαδικασίες αποζημίωσης των αγροτών, που αφορούν σε ζωικό κεφάλαιο και μονοετείς καλλιέργειες. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλυφθούν από τη διαδικασία της Στεγαστικής Συνδρομής, ενώ οι αγρότες με πολυετείς καλλιέργειες δικαιούνται και επιχορηγήσεων ως 4.000 ευρώ ως πρώτη αρωγή, μέχρι την τελική εκκαθάριση των ζημιών τους.

Η υποβολή δηλώσεων ζημίας στο ζωικό κεφάλαιο θα γίνεται ατελώς, θα διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα και τα αντιστοιχούντα τέλη θα παρακρατηθούν κατά την εκκαθάριση της ζημίας. Οι ζημιές αυτές καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, ήδη διενεργούνται εξατομικευμένες πραγματογνωμοσύνες από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα υπάρξει μέριμνα για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων.

Οι ζημιές στο φυτικό και πάγιο κεφάλαιο και στα αποθηκευμένα προϊόντα θα υποβάλλονται στους αρμόδιους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην υποβολή του πάγιου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων θα δοθεί ικανός χρόνος.

Για την κάλυψη των επιπρόσθετων αυτών αναγκών ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει άμεσα σε πρόσληψη πρόσθετου γεωτεχνικού προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του έναντι των παραγωγών της χώρας

Πηγή: iefimerida