Ακαρνανικά Νέα

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων λήγει Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για έκδοση νέας άδειας:

  1. Αίτηση.
  2. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί.
  5. Τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, οι διαστάσεις του αιτούμενοι χώρου κατάληψης.

Β. Για ανανέωση άδειας:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
  3. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή έχουν διακανονιστεί.

Η Κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα Παλαίρου και Κατούνας.

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας.