Ακαρνανικά Νέα

Υπογράφηκε στην Βόνιτσα την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, ανάμεσα στον Δήμαρχο Βόνιτσας κύριο Γεώργιο Θεόδωρο Αποστολάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, η σύμβαση που αφορά το έργο : «Βελτίωση – Αντικατάσταση Τμημάτων Δίκτυου Ύδρευσης Αγίας Βαρβάρας – Περατιάς, Δήμου Ακτίου Βόνιτσας», προϋπολογισμού 470.111 ευρώ.

Σήμερα οι δύο παραπάνω οικισμοί υδρεύονται μέσω του αγωγού Φ225 ο οποίος παραλαμβάνει το νερό από τον υφιστάμενο αγωγό Φ600 υδροδότησης Λευκάδας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα ενισχυθεί η ποσότητα νερού που καταλήγει στη δεξαμενή της Αγ. Βαρβάρας και στην δεξαμενή Περατιάς και με την τοποθέτηση αντλιοστασίου τύπου bosster θα διαχωριστούν οι ζώνες υδροδότησης από τις δυο δεξαμενές (Αγ. Βαρβάρας και Περατιάς) επιτυγχάνοντας την δυνατότητα ρύθμισης της παροχής που θα λαμβάνει κάθε δεξαμενή με την τοποθέτηση κατάλληλων οργάνων και εξαρτημάτων σε κομβικά σημεία του δικτύου.