Ακαρνανικά Νέα

Yπεγράφη η σύμβαση για νέο αποχετευτικό στην Βόνιτσα. Πρόκειται για το μεγάλο έργο «Επέκταση και Λειτουργική Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Βόνιτσας για την Συλλογή και Επεξεργασία Λυμάτων του Οικισμού Μοναστηρακίου».

Ανάδοχος του έργου είναι η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με έκπτωση 3% και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας.

Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2023 και στις 12 Ιουλίου έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 60 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2029.

Το αρχικό κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ήταν 10,95 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,83 εκατ. ευρώ), ενώ το τελικό κόστος με τον ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 10,62 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 8,56 εκατ. ευρώ). Με απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», οι δαπάνες των πράξεων θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU. Η δαπάνη της κανονικής λειτουργίας καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο των έργων αποχέτευσης του οικισμού Μοναστηράκι και επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ περιλαμβάνει:

-την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
-τις εργασίες εσωτερικής αποχέτευσης αλλά και εξωτερικού δικτύου μεταφοράς μέχρι την ΕΕΛ
-τις εργασίες επέκτασης και λειτουργικής αναβάθμισης της ΕΕΛ
-τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού
-την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
-τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης
-τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και κανονική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΕΑ – ypodomes.com