Ακαρνανικά Νέα

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης  συνυπέγραψε με τον  Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης, Παναγιώτη Δημόπουλο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Interreg Europe EXTRA SMEs, που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιμελείται ο Πρύτανης, Χρήστος Μπούρας.

Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει εννέα φορείς από οκτώ Περιφέρειες και επτά χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, με σκοπό την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την επέκταση των αγροτικών και παράκτιων ΜμΕ του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσω απλούστερων και βελτιωμένων διοικητικών διαδικασιών και καινοτόμων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας παράλληλα τις δημόσιες αρχές και βοηθώντας να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ανταλλάξουν εμπειρίες προκειμένου α) να απλοποιήσουν τη διαχείριση, β) να επεκταθούν σε νέες αγορές, γ) να εισάγουν καινοτόμες λύσεις προϊόντων προστιθέμενης αξίας, δ) να βελτιώσουν την ικανότητα του προσωπικού και ε) να συμβάλουν στην επίλυση συγκρούσεων μεταξύ ενδιαφερομένων μερών.

Με αφορμή την υπογραφή του Σχεδίου Δράσης οΑντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε πώς η καινοτομία δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα». Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, επισήμανε : «Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας δυναμικός τομέας της Περιφερειακής μας οικονομίας. Στηρίζουμε την καινοτομία σε όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού χώρου».