Ακαρνανικά Νέα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου Bravo 2022 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται, με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από Φορείς, Επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία Πολιτών, την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στη χώρα μας, υποστηρίζοντας μέσα από τις πρωτοβουλίες: 1) “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και 2) “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” τη δέσμευσή μας στην Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και την ευρύτερη ενημέρωση και αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα αυτά.
1) ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”
Το μεγαλύτερο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με φωτοβολταϊκό πάρκο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εμπνευσμένη από “Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων”, θέλησε με τη συμβολή της να ενισχύσει το εγχείρημα δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας των Δήμων και ΤΟΕΒ της Περιφέρειας (τις Ενεργειακές Κοινότητες) και μέσω αυτού να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανωτέρω συμφωνίας.
Βασικός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσα από την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων είναι η διασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου μέλλοντος με απεξάρτηση των πολιτών από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες τους (παροχή δωρεάν πράσινης ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά, ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας), ενώ το έργο αφορά και επηρεάζει περισσότερους από 306.000 κατοίκους από 11 Δήμους, 139.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες και τις οικογένειές τους.
2) ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η ενίσχυση της “πράσινης” επιχειρηματικότητας και η προώθηση των “πράσινων” επενδύσεων αποτελούν για την Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βασική προτεραιότητα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων περιφερειών στον αριθμό αδειοδότησης «πράσινων» επιχειρήσεων και έχει επιτύχει πλέον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της: α) την μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, β) την επίσπευση των σχετικών αδειοδοτήσεων, γ)την προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων της κυκλικής οικονομίας και ανάπτυξης ήπιων μορφών ενέργειας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενθαρρύνει την αύξηση των έργων που εντάσσονται στη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση βιομάζας για ενέργεια και βιολογική γεωργία». Η λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων έχει επιφέρει μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ιδρυθεί, λειτουργήσει και ενισχυθεί 400 πράσινες επιχειρήσεις στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και των ήπιων μορφών ενέργειας κατά την τελευταία τριετία.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Λάμπρος Δημητρογιάννης καλεί το κοινό να συμμετέχει στη δράση μέσα από τη διαδικασία της ψηφοφορίας στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου του Bravo που ολοκληρώνεται στις 12 Ιουνίου 2022.
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY AWARDS 2022 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ!
Ψηφίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
(https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/practices-by-org/perifereia-dytikhs-ellados.508.html) τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.