Ακαρνανικά Νέα

Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην πόλη της Λευκάδας. Με ένα διανομέα ο οποίος είναι από την Άρτα και ήρθε πρόσφατα στην Λευκάδα, προσπαθούν να μοιράσουν γράμματα, λογαριασμούς και δέματα.

Αποτέλεσμα είναι τα γράμματα, οι λογαριασμοί, τα δέματα να είναι στοίβες μέσα στις αποθήκες.

Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Όταν τα ΕΛΤΑ ήταν με 25 υπαλλήλους και τώρα είναι μόνο με πέντε μπορεί να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει. Η χαριστική βολή ήρθε όταν προ ημερών βγήκε με εθελουσία και ο τελευταίος έμπειρος αστικός διανομέας.

Καθημερινά πολίτες που δεν παραλαμβάνουν λογαριασμούς ΔΕΗ ακόμη και ειδοποιήσεις για συστημένα γράμματα κατακλύζουν το κατάστημα για να διαμαρτυρηθούν.

Σε ότι αφορά φυσικά τη ΔΕΗ το πρόβλημα θύματα αυτής της κατάστασης είναι και οι εφημερίδες οι οποίες βρίσκονται στα ράφια και δεν φτάνουν έγκαιρα ή ποτέ στους συνδρομητές μας.

Βέβαια το γεγονός με το πρόβλημα της ονοματοδοσίας, το ότι δηλαδή υπάρχουν περιοχές της πόλης που οι οδοί δεν έχουν ονομασία ή αριθμό είναι πολύ παλιό και δεν προέκυψε τώρα. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του καταστήματος, έχουν γίνει επιστολές και στους δύο προηγούμενους δημάρχους για να τακτοποιηθεί το θέμα αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό μέχρι τώρα.

Το γεγονός βέβαια ότι οι υπεύθυνοι είχαν επαναπαυθεί στους έμπειρους διανομείς και οι ίδιοι δεν φρόντισε να λυθεί το πρόβλημα, είναι μια πραγματικότητα μια και το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν προέκυψε τώρα.

Πηγή: lefkadapress.gr