Ακαρνανικά Νέα

Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 – 14.30 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν  διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις για κλιματικά ουδέτερες πόλεις με έξυπνες εφαρμογές».

Στη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία CLIMATE-NEUTRAL & SMART CITIES του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη καθώς και η δράση για την ενεργειακή Αυτονομία των Αντικυθήρων, που  χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας – European Research Council (ERC).

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εφαρμογή  των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών και την χρηματοδοτήσεων που παρέχονται από την Ε.Ε για την  στήριξη των  ευρωπαϊκών  πόλεων προς τη συστημική τους αλλαγή, ώστε να  καταστούν μέχρι το 2030 κλιματικά ουδέτερες.