Ακαρνανικά Νέα

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» για οικιακούς καταναλωτές, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις και θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το REPower EU.

Εξαιρετικά πιο συμφέρουσα θα γίνει, για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις η κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ρεύμα μέσω ηλιακής ενέργειας, μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών στέγης από τις τρεις αυτές ομάδες καταναλωτών.

Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε το Σάββατο από τον πρωθυπουργό κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ και σύμφωνα με πληροφορίες αφορά συστήματα αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net-metering), ενώ το χαρτοφυλάκιο έργων που θα αναπτυχθεί μέσω του προγράμματος ανέρχεται σε 2,5 Γιγαβάτ, με το όριο για κάθε «μικρό» φωτοβολταϊκό να είναι τα 10 κιλοβάτ.

Επομένως, με δεδομένο ότι ορισμένοι δικαιούχοι θα εγκαταστήσουν συστήματα μικρότερης ισχύος, καθώς έχουν να καλύψουν πιο περιορισμένες ανάγκες σε ρεύμα, το πλέον πιθανό είναι πως τελικά θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Η χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών θα καλύψει από το 40% έως και το 60% της επένδυσης. Στην περίπτωση των νοικοκυριών και των αγροτών, τα κονδύλια θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ και το REPower EU. Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η σχετική δράση που έχει ήδη δρομολογηθεί να «τρέξει» για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, από το οποίο θα προέλθουν τα αντίστοιχα ποσά. Για αυτή την κατηγορία, το πιθανότερο είναι να προκριθούν συστήματα μόνον για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση.

Κατά τα λοιπά, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα αφορά εφαρμογές net-metering, όση από την κατανάλωση των δικαιούχων δεν καλύπτεται με ταυτοχρονισμό, θα συμψηφίζεται με τις «πράσινες» κιλοβατώρες που το σύστημά τους θα εγχέει στο δίκτυο. Η επιλογή της λύσης του net-metering, επιβάλλει τη διασφάλιση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις επιλέξιμες επενδύσεις, δηλαδή πρέπει να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος στο δίκτυο ώστε να μπορεί να δέχεται ρεύμα από μεμονωμένους παραγωγούς».

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιηθεί ο ηλεκτρικός «χώρος» 10 Μεγαβάτ που, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, απελευθερώθηκε σε κάθε μετασχηματιστή του δικτύου διανομής, για την «υποδοχή» εφαρμογών net-metering καθώς και συστημάτων του προγράμματος «φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατανομή των τουλάχιστον 250.000 μικρών φωτοβολταϊκών θα γίνει με βάση την ποσόστωση της ρύθμισης, για τον επιμερισμό των 10 Μεγαβάτ στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων. Έτσι, με δεδομένο ότι το μερίδιο του «χώρου» για τους οικιακούς καταναλωτές είναι 40%, από τα 250.000 φωτοβολταϊκά, τα 100.000 (40%) προορίζονται για νοικοκυριά. Το μερίδιο «χώρου» για αγρότες όσο και για μικρές επιχειρήσεις είναι 30%, κάτι που σημαίνει πως μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν από 75.000 συστήματα για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες.

Πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε τροχιά υλοποίησης αναμένεται να μπει το προσεχές διάστημα και η δράση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με μπαταρίες σε βιομηχανίες. Όπως έχει κάνει γνωστό ο υπουργός ΠΕΝ, ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επίσης, σε τροχιά εκκίνησης θα μπει σύντομα και το πρόγραμμα για την επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών Ενεργειακών Κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, με σκοπό την παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν 100 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.

news247