Ακαρνανικά Νέα

H δημιουργία θεματικών διαδρομών που θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν υγρότοπους, ορεινά μονοπάτια, ιστορικές και  πολιτιστικές  διαδρομές, μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου: «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach» – P.A.T.H, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Σήμερα Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου ( Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Construction Technologies Institute – National Research Council of Italy,  Regional Nature Reserves of the Eastern Coast of Taranto, Alta Murgia National Park). Έγινε εκτενής αναφορά στα αποτελέσματα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς και στα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.

Μέσω του προγράμματος δημιουργούντα θεματικές διαδρομές και ένας ψηφιακός «ξεναγός».  Χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code, για δραστικούς χάρτες και εφαρμογές κάθε επισκέπτης ξεχωριστά μπορεί να περιηγηθεί στις επιλεγμένες διαδρομές (self-­‐guidingtourism). Το υλικό πρόκειται να  ενισχυθεί από  την ανάπτυξη  μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, να αποκτούν πρόσβαση σε άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές,  αλλά και να καταγράφουν την προσωπική τους εμπειρία.

Προηγήθηκαν διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαϊς, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, στην διάρκεια των οποίων οι εισηγητές αναφέρθηκαν σε επιμέρους θέματα και συγκεκριμένα:

Ο Διονύσιος Καρβέλης, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και υπεύθυνος του έργου P.A.T.H. για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε το περιεχόμενο   και τους στόχους  του έργου, ενώ έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση της διαδικτυακής  πολυμεσικής  πλατφόρμας, η οποία πρόκειται να αποτελέσει ένα βιώσιμο τουριστικό εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναδείξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Δυτική Ελλάδα.

Ο  Θεόδωρος Καμπέρος, Προϊστάμενος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας η οποία αποτελεί και τον επικεφαλής εταίρο του έργου, περιέγραψε την διαδικασία της καταγραφής των τριάντα  τεσσάρων  διάδρομων και των χιλίων πεντακοσίων τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος τα οποία εντάχθηκαν στην διαδικτυακή πολυμεσική  πλατφόρμα, ενώ αναφέρθηκε και σε όλους τους συντελεστές που συνέβαλλαν στην υλοποίηση του έργου.

Ο Λαυρέντιος Βασιλειάδης, Προϊστάμενος  του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  παρουσίασε το σχέδιο δράσης της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ΔυτικήςΕλλάδας για το 2021,αναλύονταςτα δυνατά  σημεία της  Δυτικής Ελλάδας τα οποία μπορούν να την καταστήσουν ανταγωνιστικό  τουριστικό προορισμό.

Η  Ιωάννα Πετρή, επιστημονικός  συνεργάτης  της Ομάδας Έργου P.A.T.H. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την δομή, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της διαδικτυακής πολυμεσικής πλατφόρμας.

Τέλος, η  Ιωάννα Φωτοπούλου, εξειδικευμένη σε θέματα διαδικτυακού μάρκετινγκ, παρουσίασε δημοφιλείς τεχνικές τουριστικού marketing  καθώς επίσης προτάσεις σύνδεσης της πλατφόρμας με τους επίσημους ιστοτόπους των Δήμων, ή άλλους ιστοτόπους για την επίτευξη της μέγιστης προβολής των αποτελεσμάτων του έργου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση των ομιλητών και των συμμετεχόντων οι οποίοι αρχικά επιβράβευσαν την πρωτοβουλία και στη συνέχεια αναφέρθηκαν στα επόμενα βήματα που απαιτούνται από τους Δήμους προκειμένου να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα εργαλεία που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου.