Ακαρνανικά Νέα

Ορίζεται ρητά ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

Όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατίθενται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο σχέδιο νόμου «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων, ορίζεται ρητά ότι ο γάμος συνάπτεται μεταξύ δύο προσώπων διαφορετικού ή ίδιου φύλου.

Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση στον δικαιούχο γονέα, ο οποίος καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες ή τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση:

  • της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας καθώς και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών,
  • της άδειας πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου του,
  • της άδειας μητρότητας δεκαεπτά (17) εβδομάδων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ακόμη, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα:

  • η σχέση γονέα ή γονέων και τέκνου που έχει καταχωριστεί σε δημόσια έγγραφα ή δικαστική απόφαση τρίτης χώρας, ανεξαρτήτως του φύλου των γονέων και της πρόβλεψης ή μη περί δημιουργίας της εν λόγω σχέσης στην ελληνική έννομη τάξη,
  • η υιοθεσία από συζύγους του ίδιου φύλου ή η υιοθεσία του παιδιού του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο του ίδιου φύλου, που έχει τελεστεί στο εξωτερικό.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο σχέδιο νόμου του Υπουργού Επικρατείας «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύει η ΕΡΤ

Διαβάστε εδώ το σχέδιο νόμου

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο παρών νόμος αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της ισότητας, μέσω της επέκτασης της δυνατότητας σύναψης γάμου και σε πρόσωπα του ίδιου φύλου και στην ενίσχυση της προστασίας από διακρίσεις, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελούν: α) η τροποποίηση του Αστικού Κώδικα, προκειμένου να αναγνωρισθεί η δυνατότητα σύναψης γάμου από πρόσωπα του ίδιου φύλου, β) οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην εργατική νομοθεσία για την προστασία των ομοφύλων συζύγων και γονέων, γ) η διεύρυνση της προστασίας από διακρίσεις και δ) η ειδικότερη ρύθμιση σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, καλούνται στην επιτροπή οι αρμόδιοι φορείς.

Τη Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθεί η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου και θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 14 και 15 Φεβρουαρίου.

newsbeast