Ακαρνανικά Νέα

Σε πρόσληψη 11 ατόμων θα προχωρήσει άμεσα ο ΟΚΑΝΑ. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν στον οργανισμό 11 άτομα. Ένα (1) άτομο αφορά θέση στην Πρέβεζα ενώ θα γίνουν προσλήψεις και σε Πάτρα (2 άτομα), Αθήνα (2 άτομα), Θεσσαλονίκη (1 άτομο), Κρήτη (2 άτομα), Βόλο (1 άτομο)  και Τρίπολη (2 άτομα).