Ακαρνανικά Νέα

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΛΑΙΣ» της Βόνι9τσς θα πραγματοποιηθεί η εξ’ αναβολής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

Το συμβούλιο είχε οριστεί αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού στον Δήμο μας.

Η πρόσκληση:

Μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για την 9η Ιανουαρίου 2022 ειδικής δια ζώσης συνεδρίασης του Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.182/05-12-2022 πρόσκληση συνεδρίασης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας καθώς παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας καλούνται εκ, νέου για την συμμετοχή τους σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» και για λόγους ειδικών συνθηκών (Covid-19) στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΛΑΪΣ» στην Βόνιτσα, την Κυριακή στις 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα10:00  π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».